Welkom

Openheid

Van bij de opstart van onze werking hebben wij ons in het bijzonder geëngageerd voor de opvang en de begeleiding van personen met een auditieve beperking in alle gradaties. De focus op deze specifieke doelgroep mocht de openheid van onze werking evenwel niet in de weg staan. Doof ben je nooit alleen!

Samen

Daarom hebben we, naast de woonondersteuning voor de doelgroep met een auditieve en/of spraakbeperking, een dagcentrum uitgebouwd waar ook horende personen welkom zijn. Wij genieten er elke dag van om te zien hoe beide werelden elkaar vinden. En we proberen hen elk met hun specifieke noden de juiste omkadering te bieden. Lees daarom zeker wat bewoner Bert en het koppel Peter en Annie hierover te vertellen hebben! De kant van de ouders wordt goed belicht in wat moeder Els over haar zoon Karel geschreven heeft.

Ontplooiing

Gedreven door de wil om personen met een handicap tot ontplooiing te laten komen hebben we doorheen de jaren een hele weg afgelegd om te komen tot wie we nu zijn en waar we voor staan. En dat is toch heel wat!

Onderdelen

Van een simpele vraag naar een goed gesprek, tijdelijke ondersteuning, begeleiding, zinvolle dagactiviteit, begeleid werk, praktische hulp, logeren, tot kiezen voor intensieve woonondersteuning. Al deze onderdelen krijgen op onze site verdere verduidelijking.

We laten u nu rustig de rest van deze website verkennen en hopen dat u zo een duidelijk beeld krijgt van wie we zijn en waarvoor we (willen) staan.

Contact

Interesse? Vragen? Neem zeker contact op met ons.