Hoe werken wij

Bij aanmelding zorgen wij voor een kennismakingsgesprek. Er is dan een eerste gesprek bij ons, of bij de aanmelder. De eerste contacten zijn met onze maatschappelijk werker die de afspraken vastlegt en eventuele administratieve taken op zich neemt.

We vinden het belangrijk dat iedereen aan het woord komt. Wij gaan uitleggen wie wij zijn en wat wij allemaal voor de desbetreffende persoon (met een handicap) kunnen betekenen. Deze legt op zijn beurt uit waar hij of zij nood aan heeft. Daarna zullen we bespreken wat Compagnie Emmaüs kan doen.

Van begin tot einde geloven wij in een open dialoog. Samen verkennen we mogelijkheden en behoeftes. Centraal staan hierbij de toekomstplannen en het levensproject; wij willen daaraan meewerken en ondersteuning bieden waar nodig. We werken samen aan doelen en bepalen aan de hand daarvan hoe we deze doelen gaan bereiken. Begeleiders hebben hier een sterk ondersteunende functie. Ze kennen de persoon met een handicap zeer goed en zullen te allen tijde voor hem of haar klaar staan. De begeleiding is gericht op die taken die gevraagd zijn en de begeleiders zullen alles doen wat binnen hun mogelijkheden ligt om te werken aan de kwaliteit van het leven.

Hoe doen wij dat?

De zogenaamde domeinen van Schalock (zie aafbeelding) zijn een instrument om de kwaliteit van bestaan van een persoon te kwalificeren. En daar dan mee aan de slag te gaan om het welbevinden te vergroten.

Prof. L. Schalock werkte voor zijn pensionering op de afdeling psychologie van het Hasting College, Nebraska, USA.

Als iemand bij ons ondersteuning gaat krijgen, gebruiken wij enkele methodieken of tools om onze hulpverlening mee vorm te geven:

Sociale netwerkkaart

De sociale netwerkkaart geeft alle belangrijke mensen een plaats binnen het leven van de persoon met een handicap. Deze netwerkkaart wordt oor de cliënt bepaald.

De levensboom

Met de levensboom willen wij het leven symboliseren. De stam is de persoon om wie het gaat en de takken zijn verschillende aspecten in het leven. Op deze manier willen we het gehele leven een plaats geven en proberen we ook aandacht te schenken aan onbelichte levensgebieden. Met deze symbolische weergave van het leven gaan we praktisch aan de slag. De cliënt geeft aan aan welk gedeelte gewerkt gaat worden en hoe hij of zij dat wilt doen. En, zker zo belangrijk, waar wij kunnen ondersteunen.

De kwaliteit van bestaan voor mensen met beperkingen omvat precies dezelfde aspecten en relaties als die belangrijk zijn voor elk mens. Deze kwaliteit wordt vergroot door personen in staat te stellen zelf te participeren in beslissingen die hun eigen leven betreffen. Zij wordt ook groter door personen in hun eigen plaatselijke samenleving deel te laten nemen, hen te accepteren en respecteren en volledig te integreren.

model van Sholock
de levensdomeinen van Schalock

Deze zogenaamde 'levensdomeinen' gaan dus hand in hand met de levensboom. Die boom is de verbeelding van het leven. Wij hanteren het model van Shalock om in kaart te brengen hoe we de levensboom mooier kunnen laten worden. En de cliënt zelf bepaalt hoe de boom eruit moet zien en welk gereedschap gebruikt gaat worden.

Ondersteuningsplan

Dit alles gieten we in een ondersteuningsplan. In dit ondersteuningsplan bepalen we samen wie wat gaat doen. We creëren doelstellingen en maken stappenplannen om deze te behalen. We evalueren tenslotte deze doelstellingen wanneer dit gewenst is en sturen bij waar nodig.

In dit hele relaas is een belangrijke rol weggelegd voor het ondersteunend netwerk -- familie, vrienden en kennissen van de zorgvrager, Dit netwerk is uitermate belangrijk, zowel voor de persoon met een handicap als voor ons; het heeft ten eerste een belangrijke rol in het levensverhaal van de persoon, als ook in het dagelijks reilen en zeilen. Want, wij geloven sterk in samenwerken!