Wie zijn wij

We zijn een kleine en warme voorziening voor mensen met een auditieve en/of bijkomende handicap. Doordat we klein zijn, kent iedereen elkaar en is ieder persoon ook van grote betekenis. Wij geloven sterk in 'onze familie' en we geven samen zin en invulling aan het leven. En samen betekent ook echt samen.

We bieden ondersteuning op maat. En altijd in nauw overleg met de cliënt.

Kijk mee

Een beeld zegt meer dan 1000 woorden. Dat geldt zeker voor onze benadering, die sterk gericht is op het individu en de wijze waarop hij of zij samenleeft met anderen. De onderstaande video toont een staalkaart van tal van facetten die, in dit geval bij de woonvoorziening van Compagnie Emmaüs, aan de orde komen. Centraal staan de ontspannen en respectvolle wijze waarop bewoners en staf één geheel vormen:

Diversiteit

Onze dovengemeenschap maakt onze voorziening speciaal. Wij hebben expertise opgebouwd in het werken met deze doelgroep. Onze begeleiders kunnen gebarentaal en kennen de dovencultuur. Het is voelbaar dat we een dovenidentiteit hebben; er is rust, een pas op de plaats in het leven. Overigens is er, nu meer dan ooit, wel degelijk plaats voor horende mensen. We vinden het belangrijk dat beiden elkaar kunnen vinden en dat ze van betekenis kunnen zijn voor elkaar. Juist deze diversiteit zorgt ervoor dat er een hele bijzondere en warme groep kan groeien.

Compagnie Emmaüs wil een aanbod creëren waar eenieder de mogelijkheid krijgt om zich te ontplooien op verschillende levensdomeinen. We streven hierbij naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid voor onze doelgroep.

Gewoon èn speciaal

Respect voor de persoonlijkheid en keuzes van elk mens staan centraal. In samenspraak streven we naar een ondersteuning die zo goed mogelijk afgestemd is op de mogelijkheden en ook onmogelijkheden van de cliënt. Compagnie Emmaüs gaat uit van het basisprincipe “gewoon waar het kan, speciaal waar nodig.” 

De sfeer binnen Compagnie Emmaüs wordt gekenmerkt door rust, positivisme en openheid, met veel wederzijds respect naar alle mensen toe. Zo werken wij elke dag en zo leven we samen. Een open en warme voorziening, die er is voor iedereen. We willen dat iedereen gehoord is. Zoals ons motto zegt: wij geven taal aan ondersteuning!