Compagnie Emmaüs in tijden van Covid19

De voorbije maanden stonden voor iedereen in het teken van het covid19-virus. Binnen Compagnie Emmaüs was dat uiteraard niet anders.

Het zal u misschien opgevallen zijn, dat het de voorbije weken (en zelfs maanden) uitzonderlijk stil is gebleven op onze website. Er gebeurden geen aankondigingen van nieuwe activiteiten, terwijl er evenmin verslag werd uitgebracht van deze of gene activiteit.

We hoeven u natuurlijk niet uit te leggen dat onze aandacht de voorbije tijd volledig werd opgeëist door het covid19-virus, dat ook binnen onze voorziening het normale leven danig door elkaar schudde. De veiligheid van zowel bewoners, als ons personeel was de voorbije maanden de eerste prioriteit, zodat de communicatie via onze website even op de achtergrond verdween.

Nu de besmettingscurve van het covid19-virus hoopgevende signalen uitstuurt, zijn we blij u te kunnen melden dat het virus binnen de muren van onze voorziening voorlopig geen schade heeft berokkend. Wij zijn zowel onze bewoners, als het personeel dan ook dankbaar voor de discipline die zij aan de dag hebben gelegd én voor de inspanningen die zij hebben geleverd, ten einde de besmettingsrisico's zoveel als mogelijk te beperken.

Wij hopen dat wij deze lijn verder kunnen blijven doortrekken en blijven natuurlijk de nodige voorzorgsmaatregelen nemen.

Met betrekking tot de activiteiten dewelke gepland waren vanaf maart 2020 tot en met augustus 2020 zal het u tot slot niet verbazen, dat wij ons genoodzaakt zagen deze zonder uitzondering te annuleren. We denken in dit kader onder meer aan het jaarlijkse palingfestival in Mariekerke, het eetfestijn of ons praatcafé Krommenaas

Wij houden u uiteraard op de hoogte, zodra nieuwe activiteiten kunnen worden ingepland.

We kijken er alvast naar uit u snel terug te kunnen begroeten!