covid19

Invloed van COVID-19 op de kalender

Afgelopen week besloot de Veiligheidsraad om de maatregelen in het kader van het COVID-19 virus opnieuw te verstrengen. Eén en ander heeft natuurlijk ook gevolgen voor Compagnie Emmaüs.

Ingevolge de verstrenging van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus heeft Compagnie Emmaüs besloten om alle activiteiten voor grotere groepen te schrappen, dit minstens tot eind september 2020.

Compagnie Emmaüs in tijden van Covid19

De voorbije maanden stonden voor iedereen in het teken van het covid19-virus. Binnen Compagnie Emmaüs was dat uiteraard niet anders.

Het zal u misschien opgevallen zijn, dat het de voorbije weken (en zelfs maanden) uitzonderlijk stil is gebleven op onze website. Er gebeurden geen aankondigingen van nieuwe activiteiten, terwijl er evenmin verslag werd uitgebracht van deze of gene activiteit.