kalender

Invloed van COVID-19 op de kalender

Afgelopen week besloot de Veiligheidsraad om de maatregelen in het kader van het COVID-19 virus opnieuw te verstrengen. Eén en ander heeft natuurlijk ook gevolgen voor Compagnie Emmaüs.

Ingevolge de verstrenging van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van het COVID-19 virus heeft Compagnie Emmaüs besloten om alle activiteiten voor grotere groepen te schrappen, dit minstens tot eind september 2020.